Eljárásrend digitális munkarendre 

 történő átállás esetére

 

1. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény az arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. A digitális oktatásra történő átállásról az iskola vezetősége értesíti az iskola közösségét a fennálló helyzetről. Ennek csatornái: a KRÉTA rendszer, elektronikus levelező rendszer, iskolai honlap. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény, jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.

 

2. A digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat támogatása és ellenőrzése személyes találkozást nem igénylő, digitális eszközök alkalmazásával történik. A tanulók a digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

 

3. A tantermen kívüli oktatás két platformon keresztül történik: a KRÉTA rendszeren és a Google Classroom platformon keresztül.

 

4. Ha egy osztály átáll a digitális munkarendre, előre megadott és egyeztetett időpontokban kap lehetőséget online konzultációkon való részvételre.

 

5. A szülőkkel történő kapcsolattartás a KRÉTA üzenő felületén, az osztályfőnökök által már kialakított kommunikációs csatornán, valamint telefonon keresztül történik.

 

6. Digitális lehetőséggel, eszközökkel nem rendelkező tanulók esetén a tananyag tömbösítve, heti rendszerességgel postázásra kerül, amelyet a szülő kötelessége hetente vagy postai úton, vagy az intézmény portájánál való leadással visszajuttatni az iskolába.