Járványügyi készenlét idején 

 alkalmazandó eljárásrend

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” rendelet alapján intézményünkben a következő szabályok kerültek bevezetésre.

 

1. Az iskolába érkezés fél 8 és 3/4 8 között történik. Az épületbe az alsó tagozatos tanulók a főbejáraton léphetnek be, a felső tagozatos tanulók a nagy udvarra nyíló kapun és a nagy udvar felőli bejáraton érkezhetnek. Mindkét helyen egyesével, kézfertőtlenítés és lázmérés után történhet a belépés!

 

2. Aki ügyeletet igényel, számára a szájmaszk viselése az ügyeleti idő alatt kötelező!

 

3. A szájmaszk viselése a folyosókon tanulók számára kötelező, pedagógusok számára ajánlott, ha a megfelelő távolságtartás betartása nem megvalósítható!

 

4. A kerékpárral érkező alsó tagozatos tanulók a főbejáratnál lévő kerékpártárolót használhatják, a felső tagozatos tanulók a nagy udvarnál lévő tártolót.

 

5. Az épületben az alsó tagozatos tanulók kizárólag az ebédlő felőli lépcsőn, a felső tagozatos tanulók kizárólag a lift melletti lépcsőn közlekedhetnek!

 

6. Az érkezéstől minden tanuló az első órájának megfelelő tanteremben kell hogy tartózkodjon!

 

7. A tanórák és szünetek a következő csengetési rend alapján történnek:

 

 

alsó tagozat

 

felső tagozat

1.

8.10-8.55

1.

8.00-8.45

2.

9.05-9.50

2.

8.55-9.40

3.

10.05-10.50

3.

9.55-10.40

4.

11.00-11.45

4.

10.55-11.40

5.

11.55-12.40

5.

11.50-12.35

6.

12.50-13.35

6.

12.45-13.30

7.

13.40-14.25

7.

13.50-14.35

8.

14.30-15.15

 

 

9.

15.15-16.00

 

 

 

A tanulónak kötelessége a tanóra kezdete előtt legalább egy perccel a tanteremben lenni! A központi csengetést nem használunk, a tanóra végét a pedagógus jelzi.

 

8. A tízórai és uzsonna elfogyasztása a tantermekben történik, pedagógus felügyelete mellett. A tanulóknak kötelességük vigyázni a tanterem tisztaságára! Amennyiben ez nem történik meg, az osztály vagy annak érintett tanulói a szünet végig kitakarítják a tantermet, vagy annak adott részét!

 

9. Minden tanulónak kötelező jelleggel saját taneszközei legyenek, a mástól való kölcsönkérés megelőzése érdekében!

 

10. A tanulóknál kötelező jelleggel szájmaszk és megfelelő mennyiségű papírzsebkendő kell, hogy legyen. Amennyiben a pedagógus a tanórán vagy foglalkozáson kéri a maszk használatát, ez a tanulók számára kötelező!  Tüsszentés, köhögés, orrfújás esetén papírzsebkendő használata kötelező! Használat után a papírzsebkendő rögtön kidobásra kell kerüljön, utána kézmosás és fertőtlenítés kötelező!

 

11. Testnevelés órák előtt a tanulókat pedagógus kíséri az öltözőbe.

 

12. A tízórai szünet kivételével a szünetekben az osztályoknak az udvaron való tartózkodás kötelező, a számukra kijelölt helyen! Eső esetén a tanteremben kell tartózkodni szünetekben is!

 

13. A mosdóhasználatot kérjük, hogy a szünet elején oldják meg a tanulók. A mosdóban maximum 2-3 fő tartózkodhat egy időben. Erre az ügyeletes nevelő felügyel.

 

14. Az eseti kikérőket alsó tagozaton reggel 8 órakor a pedagógus gyűjti össze a tanulóktól, majd aláírás után juttatja vissza nekik. Felső tagozaton a tanulóknak 9 óráig van lehetőségük elhelyezni a kikérőket az aulában kihelyezésre került osztályonkénti gyűjtő dobozokba.

 

15. Az ebédelés beosztás szerint történik.

 

16. A nap folyamán többször felületfertőtlenítést végzünk tantermekben, öltözőkben, folyosókon. A termekben a folyamatos és megfelelő szellőztetéséről a pedagógusok és tanulók egyaránt kell, hogy gondoskodjanak!

 

17. A szülők a főbejárat előtti udvarrészen várakozhatnak. Az iskola előtti csoportosulás megelőzése érdekében kérjük a szülőket, gyermekükért 16.00 óra előtt pár perccel érkezzenek.

 

Az intézménybe kizárólag láztalan és fertőzés tüneteitől mentes tanuló érkezhet! Amennyiben az iskolában a tanulón fertőzés tünetei észlehetők, a tanuló azonnal elkülönítésre, a szülő és az iskolaorvos értesítésre kerül. A további eljárásrendet az iskolaorvos határozza meg. A szülőnek kötelessége lehető leghamarabb gyermekéért jönni az iskolába. Kérjük a szülőket, a biztonságos kapcsolattartás érdekében az alábbiakban adjanak meg egy egész nap elérhető telefonszámot, amelyen szükség esetén értesítéssel lehetünk!