Középkerti Magyar – Német Két

Tanítási Nyelvű Általános Iskola

 

Intézményünk a Középkert városrész egyetlen iskolája, amely már 1940 óta működik önálló iskolaként. A jelenlegi iskolaépület 2007-ben került átadásra.

 

Szakmai munkánkat kiemelkedő tárgyi feltételek segítik: számítástechnika tanterem, jól felszerelt könyvtár –ahol teljes munkaidőben foglalkoztatott könyvtárostanár segíti a nevelő-oktató munkát-, 850 m2-es tornaterem, idegen nyelvi oktatóterem, 148 férőhelyes ebédlő, fejlesztő szoba, sportudvar, saját játszótér. A tantermekben számítógépek, interaktív táblák és projektorok segítségével folyik az oktatás. Helyben biztosítjuk a fejlesztőpedagógiai foglalkozásokat, logopédiai foglalkozásokat, gyógytestnevelés ellátást. Tanulóink tervezetten, rendszeres úszásoktatásban részesülnek.

 

Nagy számban vesznek részt tanulóink különböző városi, megyei és országos szintű tanulmányi és sportversenyeken, ahol szép eredményeket érnek el.

 

Többféle szakkör, sportkör működik iskolánkban a szabadidő hasznos eltöltésére. Elsősorban az alsó tagozatos tanulókat célozza meg a Hogyan Közlekedjünk? elnevezésű szakkörünk, ahol a gyermekek játékos formában ismerkedhetnek meg a közlekedési ismeretek, a KRESZ alapjaival. Szintén alsó tagozatos tanulóinknak jelent elfoglaltságot a Rajz szakkör, az Angol nyelvi szakkör, illetve a 4. évfolyamtól elérhető Informatika szakkörünk. Több délutáni tevékenységünk nyújt mozgásos elfoglaltságot: a Játékos sportversenyek, a Sortkör, az Atlétika, illetve a Tollaslabda foglalkozások a gyermekek mozgásigényének kielégítése mellett a sport megszerettetése, a mozgáskultúra fejlesztésében is jelentős szerepet játszanak. Szintén a harmonikus mozgáskultúra kialakítását tűzi ki célul a felső tagozatos tanulók számára meghirdetett Moderntánc szakkör, ami a mozgáskoordináció és izoláció fejlesztése mellett hangsúlyt fektet a gyermekek önbizalmának növelésére, az empátia, tolerancia és együttműködés kialakítására is. A műszaki feladatok, a programozás iránt érdeklődő felső tagozatos tanulóink kapcsolódhatnak be a Robotika szakkör munkájába, ahol folyamatosan mélyíthetik és gyakorolhatják ezen a területen megszerzett tudásukat.

 

A 2019/2020-as tanévtől felmenő rendszerben és választható formában került bevezetésre a magyar-német két tanítási nyelvű nevelés és oktatás. Célunk a képzéssel, hogy tanulóink képessé váljanak németül nemcsak magabiztosan kommunikálni, de gondolkodni is, azaz kétnyelvűvé váljanak. A heti 5 órás, kiscsoportos német nyelvtanuláson túl a tanulók néhány tantárgyat magyarul és németül is tanulnak. Kisiskolás korban – az életkori sajátosságoknak megfelelően – a tevékenységekhez is kapcsolódó készségtárgyakat, a későbbiekben természettudományos tárgyakat, majd a kommunikációra sok lehetőséget adó tantárgyakat. Ezzel bővül az idegen nyelvi szókincsük, naponta használják és alkalmazzák az idegen nyelvet, a “kettős” vagyis kétnyelvű tanórákon, két nyelven gondolkodnak.

 

Iskolánkban második idegen nyelv tanulására is van lehetőség, elérhető mind az angol, mind a német nyelv egyaránt.

 

Jelentős hangsúlyt fektetünk a képességfejlesztő foglalkozásokra, tanulást segítő és tehetséggondozó területen egyaránt. Idegen nyelv (angol és német nyelv), matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból a tanulók fejlődését csoportbontás is segíti.

 

Fontosnak tartjuk a differenciált munkáltatást, a személyre szabott egyéni bánásmód alkalmazását. Lehetőséget biztosítunk tanórán kívüli egyéni segítségnyújtásra a szükséges tantárgyakból.

 

Iskolánk hangsúlyozottan figyel a tanórán kívüli, illetve iskolán kívüli nevelő-oktató munkára is. Hagyományaink ápolása érdekében meghonosított programjaink, rendezvényeink minden tanévben megrendezésre kerülnek. A számos program közül kiemelésre érdemes a Suli-buli elnevezésű közösségi program, amely egy délelőttön keresztül nyújt sokféle elfoglaltságot tanulóinknak és szüleiknek az ügyességi játékokon, futball mérkőzéseken, kézműves foglalkozásokon, kiállításokon, bemutatókon át a közös főzésig. Az idegen nyelv használatát és más népek szokásaiban való bepillantást, azok elfogadását erősíti a Német sörfesztivál és Angol teadélután programja. A tavasszal megrendezésre kerülő Diákgálán iskolánk osztályai, csoportjai mutatkoznak be a szülőknek egy-egy produkcióval. Az alsó, illetve felső tagozatos tanulók számára egyaránt megrendezett Diákbálon megtapasztalhatják tanulóink egy bál hangulatát, ahol vacsorával egybekötött zenés-táncos esten vehetnek részt. Rendszeresen bekapcsolódunk a Fenntarthatósági témahét programjaiban, és a Határtalanul program utazásaiba egyaránt. Ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvényeink sikerrel ismétlődnek minden tanévben: a Mikulás, a Karácsonyi ünnepség, a Farsangi felvonulás.

 

Nevelőtestületünk jól képzett, igényes és innovatív, ami kellő alapot biztosít a gyermekközpontú pedagógiai gyakorlat megvalósításához. A nevelő-oktató munkát fejlesztő pedagógusok, pedagógiai asszisztens is segíti. Mind ezek mellett a szülőkkel való pozitív kapcsolat kialakítását elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk nevelőmunkánk során.

 

Célunk, hogy tanulóink szívesen tanuljanak nálunk, sikeresen elvégezzék az általános iskolát, és intézményünkből kikerülve megállják helyüket a felsőbb iskolákban.

 

Varga Judit   
intézményvezető